FASAD & TAKTVÄTT

HÖGHÖJDSSTÄD

Fasad & Tak

När dina fasader & tak blir utsatta för olika typer av angrepp, såsom alger, lav & annan smuts, är det viktigt att tvätta rent och förlänga livslängden på huset.

Höghöjdsstäd

Det är viktigt med höghöjdsstäd för att förebygga brandrisk och för att bibehålla god hygien, det är två av de stora anledningarna till att företag, sjukhus mm. kontaktar oss för att utföra tjänsten hos dem. Ex. på vad som kan behöva städas:

Armaturer, ventilationsrör, rörledningar, avsatser etc.

Se bilder nedan på hur det kan se ut.


Höghöjdsstäd med skyvac

Höghöjdsstäd Före

Höghöjdsstäd med lift

Höghöjdsstäd Halvvägs

Före & Efter

Fasad + Fönsterputs